Csomagolási irányelvek

Cégünk a HPE csomagolási irányelveit alkalmazza tevékenysége során.

 

ISPM15 hőkezelési szabvány

A zárlati  károsítók  fa  csomagolóanyaggal történő terjedésének megakadályozására a FAO szabványt hozott  létre  ISPM-15  jelöléssel,  mely  szabályozza  a  fa  csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmét. A szabvány a világ számos országában már bevezetésre került és  alkalmazásának ellenőrzését megkövetelik a határon dolgozó hatósági szervektől.

 

Az ISPM szabvány:

Az ISPM-15 szabvány a faalapú csomagoló anyagok nemzetközi forgalomba hozatalát  szabályozó rendelet.

 

Célja:

Az ISPM 15 –öt azért vezették be, hogy akadályozzák az egyes, fűrészáruban előforduló biotikusfertőzések (rovarok, hengeresférgek) globális terjedését.

 

Alapító, jóváhagyó:

Európai Uniós szinten a United Nations Food (FAO) megbízásából az International  Plant Protection Convention (IPPC) dolgozta ki a fertőtlenítés műszaki és adminisztrációs irányelveiről szóló szabványt,  abból  a  célból,  hogy  a tagállamok azt bevezessék és alkalmazzák.  Magyarországon a szabványról szóló rendelet a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium adta ki.  A szabvány honosítási feladatait a NTKSZ és a FAIMEI munkatársai végezték el.

 

Milyen faalapú csomagolóanyagokra alkalmazható az ISPM 15?

Az ISPM 15 fenyő és lombos alapanyagok esetében is alkalmazható. A szabvány nem vonatkozik faalapú  kompozit anyagokra  (rétegelt lemez, OSB, MDF, stb.),  amelyek  gyártási  technológiája eleve  kizárja  a  biotikus  kártevők  túlélését. Nem  vonatkozik  a  szabvány  továbbá, a 6 mm-nél vékonyabb csomagoló elemekre.

 

Kire vonatkozik az ISPM 15 szabvány?

A szabvány azokra vonatkozik, akik közvetlenül, vagy közvetve csomagoló  anyagot  exportálnak bármely másik országba és a fenti kritériumoknak megfelelő faanyagot használnak fel csomagolóanyag gyártásához.

 

Mi történik, ha nem megfelelően kezelt csomagolóanyag kerül exportálásra?

Amennyiben a csomagolóanyag ellenőrzése során annak  fertőzöttsége  bizonyítást  nyer,  az illetékes hatóság elrendelheti, a szállítmány átrakodását  vagy (nagyobb valószínűséggel)  megtagadhatja annak bebocsátását.  A visszautasított  regisztrációs  számokat  a  világhálón  elérhető  listán nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vétel az adott gyártó későbbi kitiltását is maga után vonhatja, három visszautasítás pedig, a regisztrációs szám kötelező visszavonását eredményezi.

 

Felügyelet:

A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ), mint hatóság felügyeli a 62/2005. (VII. 8.)  számú  rendelet betartását. A rendelet  kimondja, hogy csak azok használhatnak  ISPM 15 regisztrációs számot, akik hőkezelő berendezésüket erre akreditált laboratóriummal bevizsgáltatták és rendelkeznek a vizsgálat jegyzőkönyvével. Jelenleg Magyarországon az egyetlen akreditált laboratórium a FAIMEI.

 

Regisztrációs szám és jelölések:

A regisztrációs számot az IPPC szabványos bélyegzőjével együtt lehet csak alkalmazni. A bélyegzőnek jól olvashatónak kell lennie, és jól látható helyre kell elhelyezni. A bélyegző méretére  vonatkozólag a szabvány nem tartalmaz előírást, de ha a  betűk / számok nehezen  olvashatóak, akkor  meg kell növelni a bélyegezhető felület  nagyságát.  A bélyegző méretét  – az  ésszerűség  keretein  belül – érdemes minél nagyobb méretben elkészíteni.  A bélyeget  be  lehet  sütni v agy  lehet  festeni,  de utóbbi esetben el kell kerülni a sárga és a piros színek árnyalatait. Legszerencsésebb  a  fekete  szín használata.

 

Az ISPM 15 bélyegző

 

 

 

Az ISPM 15 bélyegzőben az alábbi jelölések szerepelnek:

§                IPPC: védjegy

§                HU:  Ország hivatalos kétbetűs rövidítése

§                XX:  Regisztrációs szám

§                HT:   Hőkezelt (heat treated) angol kifejezés rövidítése

§                DB:   Kérgezett (debarked) angol kifejezés rövidítése

A szabvány további hatósági azonosító jelölések elhelyezését is megengedi.